Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Akcja strajkowa-informacje dla rodziców i opiekunów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Informuję, że od 9 kwietnia 2019 r. pracownicy Przedszkola w Purdzie przystępują do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty.

W przedszkolu zorganizujemy tylko jedną grupę (mieszaną) dla dzieci rodziców pracujących. Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci, którymi może zająć się jeden z rodziców lub inny krewny.

Szczególnie kryzysowa sytuacja będzie 12 kwietnia ze względu na egzaminy gimnazjalne w zakresie języków obcych. W tym dniu muszę zorganizować 4 komisje egzaminacyjne, w związku z tym czwórka niestrajkujących nauczycieli Zespołu (w tym dyrektor) będzie zaangażowana w pracę Zespołów Egzaminacyjnych. Proszę w tym dniu nie przyprowadzać dzieci, gdyż brakuje nauczycieli, których mogłabym zaangażować do pracy w przedszkolu, sugeruję zaplanowanie urlopu lub opieki na dziecko.

 

Kolejny raz proszę o wyrozumiałość- Danuta Adamowicz- dyrektor ZSP w Purdzie