Nasza szkoła bierze udział w projekcie Ekoszkoła – Zielona Flaga.  Celem projektu jest utworzenie „Leśnej klasy wśród drzew”.  Jednym z zadań było wyznaczenie terenu i opracowanie przez młodzież szkolną projektu leśnej klasy. Po wyborze najlepszej pracy w sobotnie przedpołudnie chętni rodzice pomogli ustawić ławki i stół oraz stację meteorologiczną. Następnie uczniowie klasy 7 posadzili na wyznaczonym terenie ponad 30 drzewek dęba, graba, klona, lipy, brzozy, sosny i świerka oraz jarzębiny i jabłoni.  Przed realizacją zadania otrzymali kilka ważnych wskazówek od podleśniczego Leśnictwa Mendryny. Dziś spoglądają dumnie na swoją pracę, z której korzystają inni uczniowie, jak również i oni sami. Już niejeden raz w „Leśnej klasie” odbywały się zajęcia. Pierwszą grupą uczniów byli czwartoklasiści, którzy uczyli się rozpoznawania posadzonych gatunków drzew i krzewów.   

  

28 Maj / 2019

Euro-my

Już kolejny rok wraz z Europe Direct Olsztyn i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w naszej szkole miały miejsce nietypowe zajęcia przybliżające uczniom ideę Zjednoczonej Europy. 15-go maja 2019 roku budynek szkoły wypełnił radosny gwar ciekawych i pełnych entuzjazmu uczniów, gotowych do odbycia „podróży” pociągiem przemierzającym Warmię i Tesalię z obowiązkową stacją w Brukseli!

12 stacji prowadzonych przez nauczycieli-zawiadowców i ich pomocników-gimnazjalistów i ósmoklasistów, pozwoliły naszym uczniom oraz gościom ze szkół w Butrynach i Nowej Wsi oraz z odległego Tyrnavos w Grecji doświadczyć unikalności dwóch europejskich regionów, Warmii i Tesalii.

Honorowym gościem wydarzenia była pani wójt Gminy Purda, Teresa Chrostowska.

Poniższa fotorelacja odkryje rąbka emocji towarzyszących uczniom i nauczycielom świętującym 15-ą rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie.

O uroczystości w naszej Szkole można również przeczytać artykuł w dodatku „Nasza Warmia” do tygodnika „Nasz Olsztyniak” z 26.05.2019 r. W tym samym wydaniu ukazał się także wywiad z naszymi gośćmi z Grecji, w którym dzielą się swoimi wrażeniami z właśnie kończącej się wymiany uczniowskiej w ramach projektu „Uratować HISTORIĘ”. Polecamy!

 

 

 

 

 

Drodzy Gimnazjaliści,

z przyjemnością zapraszam Was od 10 kwietnia na egzaminy sprawdzające zdobytą wiedzę i umiejętności w naszym Gimnazjum.

Ze sobą proszę zabrać legitymację, długopis z czarnym wkładem, ew. wodę mineralną a na część matematyczną linijkę.

Dojazd do szkoły zgodnie z codziennym rozkładem.

Danuta Adamowicz- dyrektor ZSP w Purdzie

Informujemy, że w dni wolne od zajęć edukacyjnych w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe w godz 7.15- 15.45. Zajęcia odbywają się w budynku obok kościoła. Na uczniów oczekujemy do godz. 10.00.
W dni wolne od zajęć edukacyjnych szkoła nie organizuje dowozów.
Uwaga!
10-12. 04 2019 r.- egzamin gimnazjalny- dowóz będzie zorganizowany dla uczniów klas gimnazjalnych
15-17. 04 2019 r. – egzamin ósmoklasisty- dowóz zorganizowany będzie tylko dla uczniów klasy 8
W tych dniach nauczyciele będą pracować w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu w naszej szkole lub w szkołach sąsiednich. W świetlicy zajęcia będą prowadzić nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów.
10 kwietnia 2019 r. – środa
11 kwietnia 2019 r.-czwartek
12 kwietnia 2019 r.- piątek
15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek
16 kwietnia 2019 r. -wtorek
17 kwietnia 2019r- środa
18 kwietnia 2019 r.- czwartek
19 kwietnia 2019 r.- piątek
23 kwietnia 2019 r.- wtorek
2 maja 2019 r.- czwartek