Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Aktualności

Gdzie średniowiecze spotyka się ze współczesnością studyjna wycieczka do Barczewa i Reszla

1-go marca uczniowie klasy VI odbyli kolejną niecodzienną podróż do miasteczek, które wzrastając i nabywając prawa miejskie w średniowiecznym Księstwie Warmińskim, nadawały ton i kierunek rozwoju obronności, kunsztu rzemieślniczego oraz kultury i nauki w czasach dominium Kapituły Warmińskiej. Przykre losy…

Spotkania z rodzicami uczniów klas VIII SP, i III gimnazjum dotyczące rekrutacji

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapraszają na spotkania rodziców przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum (lub wygaszanych gimnazjów), podczas których przybliżą rodzicom szczegółowe informacje na temat: – rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, – egzaminu ósmoklasisty i egzaminu…