Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Bez kategorii

Spotkania z rodzicami uczniów klas VIII SP, i III gimnazjum dotyczące rekrutacji

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapraszają na spotkania rodziców przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum (lub wygaszanych gimnazjów), podczas których przybliżą rodzicom szczegółowe informacje na temat: – rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, – egzaminu ósmoklasisty i egzaminu…