Pod tym właśnie hasłem odbyło się już ostatnie działanie w ramach projektu „Uratować HISTORIĘ”. Warto podkreślić, że ostatnie dla uczniów 😉

W dniach 11 – 16 maja 2019 roku gościliśmy w naszej Szkole uczniów i nauczycieli z partnerskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tyrnavos, w Grecji. Lekcje w szkole, wyjazdy edukacyjne, rozmowy oraz wspólny śpiew nie tylko otworzyły i poszerzyły horyzonty naszej młodzieży. Był to swoisty poligon doskonalenia kompetencji społecznych, tzn. umiejętność życia wśród ludzi, współpracy z innymi, budowanie autonomii i odpowiedzialności.

Szóstoklasiści pod kierunkiem pani Marleny Kowalewskiej-Kozubek byli odpowiedzialni za przekazanie swoim greckim rówieśnikom zdobytej wiedzy i umiejętności posługiwania się takimi programami jak geogebra, learningapps czy scratch. Przygotowane samodzielnie gry i zadania z krótkim ustnym instruktarzem w j.angielskim, stanowiły bazę do dalszej pracy w parach i zespołach.

Lekcje j.polskiego, matematyki i chemii poza oczywistym aspektem realizacji materiału, wskazały uczniom zależność między indywidualnym podejściem i zaangażowaniem a przyswojoną wiedzą i nabytymi umiejętnościami.

Bezsprzecznym jest fakt, że ratowanie HISTORII nie może odbywać się jedynie w murach i klasach szkolnych. Więc z podwójną dawką motywacji, uczniowie z Tyrnavos i uczniowie z Purdy, w projekcie występujący w charakterze ambasadorów posłanych przez ministra edukacji do odkrywania i wskazywania szerszemu gronu w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych, czym historia jest i jakimi działaniami podkreślić można jej znaczenie w życiu młodych ludzi, w trakcie trzydniowych wyjazdów edukacyjnych dotarli do Lidzbarka Warmińskiego, Olsztynka i Olsztyna.
W przeciągu bieżącego roku szkolnego, ambasadorowie w „samotnych” misjach odkryli już, że HISTORIA to nie tylko smutne twierdze, chłodne świątynie i eksponaty ukryte za pancerną szybą. HISTORIA, to tętniąca życiem przyroda, to ekspresja zawarta w obrazie, muzyce, rzeźbie, to wiedza, emocje i doświadczenie spisane odręcznie na kartach ksiąg … Historia, to przede wszystkim ludzie i ich dorobek.
Wspólnie podjęte działania zarówno w Tesalii w Grecji, jak i na Warmii w Polsce, przywróciły blask i nadały kolorów HISTORII w świadomości naszych uczniów. Emocjonująca gra w lidzbarskim zamku, stawiająca na spostrzegawczość, współdziałanie w zespole oraz umiejętność analizy wskazanych opisów i obrazów wypełniła mury przepięknej gotyckiej budowli (zwanej Wawelem północy) gwarem, śmiechem i działaniem.

Więcej ujęć z wyprawy do Lidzbarka Warmińskiego.

Warsztat garncarski w otoczeniu warmińskiej wsi, którą zagwarantował Park Etnograficzny w Olsztynku oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie umiejętności posługiwania się kołem garncarskim, przyniosły w efekcie własnoręcznie zrobione miski, kubki i bliżej nieokreślone naczynia.

Zdobienie w czasach średniowiecznych i późniejszych odzyskuje swoją świetność i dziś. Nic więc dziwnego, że takie umiejętności rozwijali i doskonalili ambasadorowie HISTORII na glinianych figurkach baby pruskiej, wojownika z tych ziem dawniej zamieszkiwanych przez plemiona pruskie.

Więcej ujęć z wyjazdu do Skansenu w Olsztynku.
Najważniejsze i najcenniejsze miejsce na szlaku, który przemierzyli ambasadorowie Purda i Tyrnavos, to niewątpliwie Olsztyn z siedzibą administratora dóbr Kapituły Warmińskiej, którą w latach 1516-1520 zamieszkiwał sam Mikołaj Kopernik, przewodnik i nauczyciel w projekcie „Uratować HISTORIĘ”. Sam mistrz wiedział jak cenną umiejętnością jest biegłe posługiwanie się językami obcymi. W ówczesnym mu świecie dominowała łacina i greka, dziś ambasadorowie bez znajomości języka angielskiego nie byliby w stanie uczyć się od siebie wzajemnie, poznawać i odkrywać współczesny świat. Historię i zakątki grodu nad Łyną poznali współdziałając w polsko-greckich zespołach, dociekając i odczytując zapisane na tablicach, pomnikach i budynkach informacje, aby w końcowym etapie anglojęzycznego questu odkryć nazwę przyrządu, którym posługiwał się mistrz Mikołaj dokonując swoich obliczeń i obserwacji.

Więcej ujęć z półtoragodzinnej gry miejskiej można znaleźć klikając w astrolabium w ręku Kopernika

Po chwili wytchnienia w cukierni przy ciepłej herbacie, nadszedł czas na wspólne muzykowanie w domu Kopernika – tak ambasadorowie zgodnie określili olsztyński zamek i siedzibę Muzeum Warmii i Mazur. Po warsztacie pod kierunkiem nauczyciela muzyki, pana Tomasza Łukaszuka oraz krótkiej lekcji muzealnej przybliżającej dzieje zamku z szczególnym akcentem na czas zamieszkiwania go przez najsłynniejszego administratora ziem warmińskich, w refektarzu kanonika Kopernika rozległ się wesoły śpiew. Tak ambasadorowie przywracali blask HISTORII: muzyką i doborem właściwych słów podkreślili znaczenie Warmii i jej Mieszkańca dla rozwoju nauki i cywilizacji.

Więcej ujęć z odwiedzin w domu Kopernika i warsztatów muzycznych.
Dzień pożegnania i zakończenia wymiany uczniowskiej upłyną w tradycyjnym warmińskim klimacie. Przedszkolaki doskonale przygotowane przez wychowawczynie, zaprezentowały warmińskie tańce i zaprosiły do wspólnej zabawy. Sprawdzona metoda nauki przez naśladowanie, sprawdziła się wyśmienicie. Nie potrzebny był tłumacz, wystarczyła otwartość i pozytywne nastawienie.

Spacer po Purdzie i droga przez las do Pajtuńskiego Młyna utwierdziły naszych gości w przekonaniu, że mieszkamy i uczymy się w przepięknej okolicy, co wielokrotnie podkreślali w rozmowie z panią redaktor Gazety Olsztyńskiej.

Zachęcamy do przeczytania kolejnego artykułu pt. „Dzień Europy”, w którym opowiadamy o europejskim dniu pełnym pozytywnych emocji i doświadczeń, również z udziałem naszych gości z Grecji.

28 Maj / 2019

Euro-my

Już kolejny rok wraz z Europe Direct Olsztyn i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w naszej szkole miały miejsce nietypowe zajęcia przybliżające uczniom ideę Zjednoczonej Europy. 15-go maja 2019 roku budynek szkoły wypełnił radosny gwar ciekawych i pełnych entuzjazmu uczniów, gotowych do odbycia „podróży” pociągiem przemierzającym Warmię i Tesalię z obowiązkową stacją w Brukseli!

12 stacji prowadzonych przez nauczycieli-zawiadowców i ich pomocników-gimnazjalistów i ósmoklasistów, pozwoliły naszym uczniom oraz gościom ze szkół w Butrynach i Nowej Wsi oraz z odległego Tyrnavos w Grecji doświadczyć unikalności dwóch europejskich regionów, Warmii i Tesalii.

Honorowym gościem wydarzenia była pani wójt Gminy Purda, Teresa Chrostowska.

Poniższa fotorelacja odkryje rąbka emocji towarzyszących uczniom i nauczycielom świętującym 15-ą rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie.

O uroczystości w naszej Szkole można również przeczytać artykuł w dodatku „Nasza Warmia” do tygodnika „Nasz Olsztyniak” z 26.05.2019 r. W tym samym wydaniu ukazał się także wywiad z naszymi gośćmi z Grecji, w którym dzielą się swoimi wrażeniami z właśnie kończącej się wymiany uczniowskiej w ramach projektu „Uratować HISTORIĘ”. Polecamy!

 

 

 

 

 

Na to i wiele innych pytań uczniowie kl.VI znaleźli odpowiedź w trakcie wyjazdu edukacyjnego do Grecji, który odbył się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Uratować HISTORIĘ”.

Sześciodniowy pobyt w kraju – kolebce nauki w całości został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, akcja KA229.

Misja, której podjęli się szóstoklasiści wraz ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tyrnavos (miejscowość w centralnej Grecji regionu Larissa położonego na równinie Tesalskiej) miała na celu odnalezienie remedium na bolączki blednącej HISTORII. Inspirowani grecką przyrodą i kulturą oraz zamiłowaniem greckich filozofów do nauki i sztuki wspólnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych i muzycznych, nie stronili od tańca, sportu i … robotyki. Z odwagą badali i odkrywali starożytne i średniowieczne budowle. Poznając pradzieje Ziemii, dowiedzieli jak ukształtowały się legendarne skały Meteory, a obserwacje uwiecznili w szkicu węglem, które dziś podziwiać możemy na ścianach szkolnych korytarzy naszej szkoły oraz Biblioteki Gminnej w Purdzie.

Poniższa fotorelacja wraz z opisami odkryje rąbka tajemnicy przygód, których doświadczyli uczniowie wraz z wychowawczynią oraz nauczycielami: matematyki, historii i plastyki w trakcie lekcji w niecodziennej scenerii.

By zapewnić sobie dar pięknego i mądrego wysławiania, należy złapać Arystotelesa za duży palec u nogi …., co każdy uczynił 😊

1-go marca uczniowie klasy VI odbyli kolejną niecodzienną podróż do miasteczek, które wzrastając i nabywając prawa miejskie w średniowiecznym Księstwie Warmińskim, nadawały ton i kierunek rozwoju obronności, kunsztu rzemieślniczego oraz kultury i nauki w czasach dominium Kapituły Warmińskiej. Przykre losy historii i pierwszy rozbiór Polski przyczyniły się do upadku miasteczek, które dziś po rewitalizacji zachwycają, ukazując piękno regionu oraz jego dawnych i współczesnych mieszkańców.

Barczewo – Mała Wenecja Północy, Warmińskie Pompeje – to historyczna i kulturowa bomba naszego regionu! Szóstoklasiści dzięki otwartości i pasji pani Magdaleny Łowkiel z Saloniku Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego, przychylności burmistrza, pana Piotra Mostka oraz gościnności oo. Franciszkanów poznali historię cenotafu Batorych – jednego z najpiękniejszych

dzieł renesansu na Warmii – nagrobka Andrzeja Batorego, bratanka króla Polski, Stefana Batorego. W Skarbcu Kultury Europejskiej, byłym kościele ewangelickim, oczami wyobraźni i dzięki ciekawemu zabiegowi renowacyjnemu bezbłędnie odtworzyli wystój dawnej świątyni. Rzeki Pisa i Kiermas oraz liczne kanały przecinające miasteczko dowiodły słuszności porównania z Wenecją. Z ratuszowej wieży podziwiali panoramę miasta, poznali

średniowieczną myśl urbanistyczną – prostokątny plan zabudowy i co więcej, zaśpiewali hymn Warmii – utwór Feliksa Nowowiejskiego, wielkiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga i przede wszystkim rodowitego barczewianina! W dawnym domu rodzinnym kompozytora, dziś Saloniku Muzycznym, gdzie zostały zgromadzone liczne pamiątki, fotografie, rękopisy utworów, rzeczy osobiste oraz fortepian, na którym grał sam Nowowiejski, na uczniów czekała wyjątkowa niespodzianka – koncert „małego Feliksa”, Aleksandra H. barczewianina i ucznia Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

Reszel – niegdyś jedno z trzech największych miast Warmii, ośrodek rzemiosła w tym złotnictwa, kowalstwa i stolarstwa artystycznego. Ze względu na zachowany średniowieczny układ urbanistyczny Reszel wpisano do rejestru zabytków UNESCO. Przeszłość miasta, jego początki i kolejne dzieje z niechlubnym procesem i spaleniem na stosie czarownicy, przybliżył nam pan Lech Gerlicki. Zwiedziliśmy wystawę narzędzi tortur średniowiecznych zainstalowaną w zamkowych piwnicach oraz wieży. Jako pierwsi mieliśmy okazję wejść do odnawianej i restaurowanej XV-wiecznej plebanii – najstarszego budynku mieszkalnego nie tylko w Reszlu, ale i na całej Warmii, zbudowanego na murach obronnych miasta, nad unikatowym w skali Europy ewenementem przyrodniczym, 15-metrowym polodowcowym jarem. Mostem łączącym średniowiecze ze współczesnością jest niewątpliwie Galeria Sztuki mieszcząca się w południowym skrzydle zamku. Niestrudzeni odkrywcy, dzięki oryginalnemu pomysłowi pani Ity Haręza, opiekunowi wystawy grafik, nauczyli się „czytać” i odnajdywać współczesne środki wyrazu artystycznego, poznali pojęcia takie jak matryca, nakład graficzny, gofer czy powielanie. Dzięki imiennym listom i zadaniom, ukończenie których wymagało odwołania się do obserwacji innych osób z grupy, udało się zbudować atmosferę współpracy i „ocieplić” wizerunek galerii sztuki jako takiej. Poznane metody druku i własna kreatywność uczniów zaowocowały przygotowaniem banneru z nazwą projektu „To save HISTORY”. Naszym poczynaniom przyglądał się Mikołaj Kopernik, którego wizerunki w współczesnej grafice przedstawił Jerzy Panek. Odszukajcie jego prace w fotorelacji z naszej wyprawy! Zadanie, w którym poznacie siłę wyrazu artystycznego jakim jest … linia. Powodzenia!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (link w banerze) z całodniowej wyprawy po południowo-wschodniej Warmii oraz krótkich nagrań video upamiętniających niezapomniane spotkania i doświadczenia.

 

17 Lut / 2019

Planujemy wycieczki

Jeszcze dobrze nie opadły emocje po studyjnej wycieczce do Fromborka. Jeszcze wciąż żywe w pamięci zagadki i obliczenia z Kopernikiem, o Mikołaju …  obwód? … promień? … – słońca promień? – Skądże znowu! Dębu promień, co imię uczonego nosi!

Już niedługo ruszamy na kolejną wyprawę, by z administratorem dóbr Kapituły Warmińskiej kolejne niebanalne miejsca naszego regionu odkrywać! Jaką tajemnicę Reszel ukrywa? Kim Barczewo szczycić się może? Te informacje i innych wiele szóstoklasiści nam wkrótce przyniosą, a autentyczność potwierdzą zdobytą pieczęcią.

Uczymy się i przełamujemy pierwsze lody w kontaktach z partnerską szkołą w Grecji. Dla szóstoklasistów było to pozytywne doświadczenie, bo jak sami mówią: „Nie ma się czego bać. Oni również dopiero uczą się angielskiego, tak jak my.” Niestety usterki techniczne uniemożliwiają właściwy odbiór audio. Wyciągamy wnioski na następne spotkanie 🙂

W grudniu uczniowie z Tyrnavos oprowadzili nas po Larissie, ważnym mieście w ich regionie. Dowiedzieliśmy się o Pierwszym Amfiteatrze z III wieku p.n.e. (w mieście były dwa), o bazylice z VI w. (zachowały się tylko fundamenty, grobowce i mozaika) oraz  o miejscu zwanym Bezesteni, które pełniło funkcję targowiska, później magazynu prochowego i fortecy.