Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Klasy I-III