Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Patron szkoły