Nasza szkoła bierze udział w projekcie Ekoszkoła – Zielona Flaga.  Celem projektu jest utworzenie „Leśnej klasy wśród drzew”.  Jednym z zadań było wyznaczenie terenu i opracowanie przez młodzież szkolną projektu leśnej klasy. Po wyborze najlepszej pracy w sobotnie przedpołudnie chętni rodzice pomogli ustawić ławki i stół oraz stację meteorologiczną. Następnie uczniowie klasy 7 posadzili na wyznaczonym terenie ponad 30 drzewek dęba, graba, klona, lipy, brzozy, sosny i świerka oraz jarzębiny i jabłoni.  Przed realizacją zadania otrzymali kilka ważnych wskazówek od podleśniczego Leśnictwa Mendryny. Dziś spoglądają dumnie na swoją pracę, z której korzystają inni uczniowie, jak również i oni sami. Już niejeden raz w „Leśnej klasie” odbywały się zajęcia. Pierwszą grupą uczniów byli czwartoklasiści, którzy uczyli się rozpoznawania posadzonych gatunków drzew i krzewów.   

  

20 Maj / 2019

Kto dba o groby w lesie?

To tytuł reportażu tworzonego w ramach programu obywatelskiego „Młodzi w Akcji” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Grupa uczniów z klasy czwartej  stara się zbadać tajemnicę kilku grobów położonych w leśnych ostępach okolic Purdki. „Poszukiwacze” odwiedzają najstarszych mieszkańców miejscowości Purdy, Purdki i Marcinkowa, w celu odkrycia tajemnicy osadzonej w trudnych latach wojennych i powojennych. Z rozmowy na rozmowę przybywa im wiedzy o najbliższej okolicy i jej mieszkańcach. Konfrontują obecne obrazy z tymi, które wyłaniają się z przeszłości. Uczą się również trudnej sztuki wywiadu.

Finał projektu obędzie się  9 czerwca 2019 r. o  godzinie  14.00  w  Świetlicy Wiejskiej w Marcinkowie, podczas którego uczniowie  zaprezentują swój reportaż. W trakcie spotkania będzie okazja do rozmowy z bohaterami reportażu – mieszkańcami miejscowości Purdy, Purdki i Marcinkowa –  o minionych czasach.  Najmłodsi uczestnicy wykonają plakat „Moja miejscowość”. Zaprosimy również wszystkich do pamiątkowego zdjęcia „Przez pokolenia”.

 

 

Zalety Platformy Edukacyjnej Microsoft 365, z której korzystają nauczyciele i uczniowie

  • Darmowy dostęp do pakietu biurowego bazującego na MS Office (np. Word, Excel, Power Point i innych aplikacji), który wspomoże pracę dzieci w domu
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych
  • Wymiana informacji między nauczycielami i uczniami
  • Nowoczesna, ciekawa nauka w szkole
  • Zgłębianie wiedzy w domu
  • Otwarta edukacja i korzystanie z nowoczesnych narzędzi TIK

Dobre praktyki Read more