Tadeusz Pezała

Urodził się 8 lutego 1913 r. w Zakrzewie w powiecie złotowskim. Pochodził z rodziny robotniczej otwarcie przyznającej się do polskości,...