Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Z życia gimnazjalisty