24 Mar / 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że w dni wolne od zajęć edukacyjnych w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe w godz 7.15- 15.45. Zajęcia odbywają się w budynku obok kościoła. Na uczniów oczekujemy do godz. 10.00.
W dni wolne od zajęć edukacyjnych szkoła nie organizuje dowozów.
Uwaga!
10-12. 04 2019 r.- egzamin gimnazjalny- dowóz będzie zorganizowany dla uczniów klas gimnazjalnych
15-17. 04 2019 r. – egzamin ósmoklasisty- dowóz zorganizowany będzie tylko dla uczniów klasy 8
W tych dniach nauczyciele będą pracować w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu w naszej szkole lub w szkołach sąsiednich. W świetlicy zajęcia będą prowadzić nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów.
10 kwietnia 2019 r. – środa
11 kwietnia 2019 r.-czwartek
12 kwietnia 2019 r.- piątek
15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek
16 kwietnia 2019 r. -wtorek
17 kwietnia 2019r- środa
18 kwietnia 2019 r.- czwartek
19 kwietnia 2019 r.- piątek
23 kwietnia 2019 r.- wtorek
2 maja 2019 r.- czwartek