Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Historia szkoły