Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Komunikat

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w Szkole Podstawowej w Purdzie oraz w Przedszkolu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla uczniów. Jednocześnie informuję, że od 15 kwietnia 2019 r. dla wychowanków przedszkola oraz dla uczniów klas I- II, którym rodzice nie mogą zapewnić innej opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w godz. 6.30 – 16.30 w budynku Przedszkola w Purdzie.

O sytuacji w kolejnych dniach będę Państwa informować na bieżąco. Proszę również śledzić stronę internetową szkoły oraz zapisy w e-dzienniku.

Z wyrazami szacunku-

Danuta Adamowicz- dyrektor ZSP w Purdzie