13 Lis / 2018

Legiony to żołnierska nuta…

Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu- 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Został on przygotowany przez młodzież z klas IIIa, IIIb i V pod kierunkiem p. Ewy Gadomskiej  i p. Krystyny Ciesielskiej.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Program stanowił montaż słowno- muzyczny wzbogacony prezentacjami multimedialnymi tematycznie związanymi z odzyskaniem niepodległości. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Natomiast utwory muzyczne i recytacje utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Przedstawieniu towarzyszyła scenografia zharmonizowana z patriotycznym nastrojem uroczystości.  Publiczność odebrała widowisko z powagą i zadumą. Uczniowie naszej szkoły na pewno zapamiętają na długo tę lekcję patriotyzmu.