3 Mar / 2019

Rada Rodziców ogłasza konkurs

Klasa, która jako pierwsza osiągnie 100% wpłat  na fundusz Rady Rodziców do 31 marca 2019 r.,  otrzyma w nagrodę  50% zwrotu zebranej kwoty do wykorzystania na dowolny cel klasowy np. wycieczkę.

Składka w b.r. szkolnym wynosi 30 zł.

Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczane są na potrzeby uczniów np. na nagrody za udział w konkursach, dopłaty do wycieczek szkolnych, wyjść klasowych oraz nagrody na koniec roku szkolnego.

Wpłat można dokonywać

* bezpośrednio na konto 51 8838 0005 2016 0800 3121 0001 ( w tytule   wpisując imię i nazwisko oraz klasę ucznia)

*do skarbników, wychowawców klas (przekazując odliczoną kwotę w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem ucznia)

*oraz do Pani Marii Kłostowskiej,  która jest skarbnikiem Rady Rodziców

 

 Powodzenia życzy Rada Rodziców