4 Mar / 2019

Rekrutacja do klasy 1, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych przez Wójta Gminy Purda w harmonogramie rekrutacji – Zarządzenie Wójta Gminy Purda nr 39/2019 z 15 lutego 2019 r.

Rodzice składają wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1 w sekretariacie szkoły, Purda 23 lub u wychowawcy grupy w Przedszkolu, Purda 18.

  • 11-30 marca 2019 r- przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Purdzie;
  • 4-10 kwietnia 2019 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do szkoły;
  • 11 kwietnia 2019 r. –podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( tablica ogłoszeń w Szkole);
  • 12-26 kwietnia 2019 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 29 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zgłoszenie dziecka do kl. I-pdf