4 Mar / 2019

Rekrutacja do Przedszkola w Purdzie 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 38/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 15 lutego 2019 r.  w Przedszkolu obowiązuje następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 11-30 marca 2019 r- przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Purdzie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 02-04 kwietnia 2019 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola;
  • 6 kwietnia 2019 r. –podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( tablica ogłoszeń w Przedszkolu);
  • 08-16 kwietnia 2019 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 17 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli do 11 marca 2019 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu w Purdzie.

Wnioski i deklaracje składamy w sekretariacie szkoły, Purda 23 lub u wychowawców grup w Przedszkolu, Purda18.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pdf

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2019-2020-pdf