12 Lut / 2019

Spotkania z rodzicami uczniów klas VIII SP, i III gimnazjum dotyczące rekrutacji

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapraszają na spotkania rodziców przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum (lub wygaszanych gimnazjów), podczas których przybliżą rodzicom szczegółowe informacje na temat:

– rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,

– egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.,

– wyników ankiety uczniów „Szkoła moich marzeń”,

– wniosków ze spotkań z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim.

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Szczęsnem, 20 marca 2019 r. o godz. 16.00