6 Sty / 2019

Ubezpieczenie dziecka

SZANOWNI RODZICE,
Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą wykupić polisę na okres od 1 lutego 2019 r. – 30 września 2019 r.
Wysokość wpłaty:
w przedszkolu- 20 zł
w szkole i klasach gimnazjalnych- 24 zł
Wpłatę należy przekazać wychowawcy klasy lub grupy do 18 stycznia 2019 r.
Na podstawie indywidualnych zgłoszeń zostanie przygotowany aneks do polisy szkolnej.